Aberant!

Încă sub imperiul unei surprize de proporții produc în rândurile ce urmează scurte aprecieri, încă refuzând să accept dezastrul ce poate fi provocat de textul în cauză. Verificând ultimele modificări ale codului de procedură civilă remarc un nou exotism legislativ, insert nefericit ce determină o alterare de esență a unei figuri fundamentale în circuitul juridic: TITLURILE EXECUTORII

Ordonanța de urgență nr.1/2016 pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe, intrată anul trecut în procedură de aprobare parlamentară, ajunge la comisia juridică a camerei deputaților.

Detalii privind lucrărie efectuate la Pl-x 128/ 2016 , numărul sub care a fost înregistrat evenimentul legislativ la camera deputatilor, propunerera de adoptare a acestuia, poate fi urmărit la adresa electronică: http://www.cdep.ro/comisii/juridica/pdf/2016/rp128.pdf

Parcurgând marginalul 10 din tabelul lucrării remarc următorul text.

“La articolul I punctul 5, articolul 641 se completează şi va avea următorul cuprins:

Art.641 Înscrisurile sub semnătură privată

Înscrisurile sub semnătură privată sunt titluri executorii, numai dacă sunt înregistrate în registrele publice, în cazurile şi condiţiile anume prevăzute de lege. Orice clauză sau convenţie contrară este nulă şi considerată astfel nescrisă. Dispoziţiile art. 664 şi următoarele sunt aplicabile.“

Solutia legislativă mai sus adoptată reprezintă o modificare de esență a titlurilor executoriu, condiționarea de înscrierea „în registrele publice” urmând a genera imediat promulgării legii un efect negativ de dimensiuni greu de imaginat.

Insertul normativ efectuat „pe genunchi” este neclar, norma edictată fiind lipsită de previzibilitate, așa cum vom argumenta mai jos.

Se va putea remarca faptul că „registrul public” este o noțiune care nu este clar definită în cadrul juridic românesc, exemplele pe care practica în materie le oferă relativ la diversele tipuri de astfel de instrumente reprezentând singurul reper în legătură cu un conținut posibil al sintagmei.

Mai mult decât atât, se va remarca faptul că, registrele publice cu care dreptul românesc se confruntă, sunt realizate pe materii, înscrierile în cadrul acestora fiind realizate de autorități publice competente în sfere clar determinate: Registrul comerțului, Cartea funciară, Registrul asociațiilor si fundațiilor samd.

În profundă opoziție cu această concentrare într-o bancă de date în aceeași materie, situație ce domină practica registrelor publice, se va remarca faptul că titlurile executorii reprezintă instrumente materiale care circulă într-o diversitate de domenii, de aplicații ale vieții juridice. Fie că vorbim de sfera bancară, a finanțărilor leasing sau a practicii avocațiale, aceste instrumente sunt fundamentale în asigurarea funcționării mecanismelor respectivei aplicații profesionale.

Ca urmare, în condițiile în care „registrele publice” nu sunt clar identificate în sistemul de drept românesc, condiționarea executorialității unor instrumente juridice de un aspect fără o geometrie clar stabilită, care să permită o conduită adecvată din partea beneficiarilor normei, determină o evidentă imposibilitate de adecvare, fenomen ce va genera imediat o varietate soluții.

Mai mult decât atât „condițiile anume prevăzute de lege” relativ la procedurile de înscriere în „registre publice„ lipsesc și ele la momentul intrării în vigoare a normei. Bineînțeles că, lipsesc și eventuale norme tranzitorii care să reglementeze situatia efectelor titlurilor executorii ce vor fi emise până când se vor clarifica aspectele registrelor si procedurilor aferente de înregistrare.

Totodată, identific o posibilă problemă privind conflictul între aspectele privind confidențialitatea datelor, a mențiunilor de natură nepublică pe care mare parte a titlurilor executorii le conțin și prezența acestora în „registrele publice” cu pricina. Cum se va concilia acest aspect?!

Una peste alta, fără nicio evaluare de impact, fără consultarea specialiștilor în domeniu, a industriilor și profesiilor afectate, se modifică un text cu implicație SISTEMICĂ ce riscă să arunce în aer deja mult prea șubrezitul regim al creditului în România!

Voi reveni cu informațiile de moment!

 

Liviu Stancu
Cunoscând în mod profund realitatea juridică, confruntați cu un ansamblul legislativ de multe ori inadecvat, adaptăm permanent acțiunile noastre în vederea obținerii celui mai bun rezultat.