Liviu Stancu

AVOCAT COORDONATOR

liviu-stancu

TELEFON

+40 (0)732 016 555

EMAIL

EDUCATIE

Absolvent al Facultatii de Drept din cadrul
UNIVERSITATII BUCURESTI

LIMBI

Engleza, Italiana

Profil

2016

 • Reia exercițiul profesiei in cadrul Societății Civile de Avocați Liviu STANCU & Asociații
 • Extinde activitatea societății prin deschiderea unui sediu secundar în București, alături de cel din Pitești.
 • Debutează o nouă practică profesională: promovare și susținere juridică a unor proiecte de modificări legislative având ca inițiatori industrii, grupuri profesionale, ONG-uri.
 • Realizează baza tehnico-juridică a unor proiecte de modificare de acte normative în domeniul farmaciei, participă la susținerea acestora în comisiile tehnice ale Camerei Deputaților si Senatului.
 • Debutează acțiuni judiciare privind controlul de constituționalitate a unor acte normative.

2014- 2016 – Secretar de stat în Ministerul Justiției având atributii de coordonare in cadrul:

– Direcției Elaborare Acte Normative;
– Direcției Avizare Acte Normative;
– Direcției Tehnologia Informației;
– Oficiul Național al Registrului Comerțului;
– Directiei de Implementare a Programelor Finanțate din Împrumuturi Externe – BANCA MONDIALĂ;
– Structurii de Securitate a Ministerului Justiției.

 • A asigurat reprezentarea Guvernului în Parlament având atribuții de susținere a inițiativelor legislative aferente domeniului Justiției.
 • A deținut calitatea de reprezentant al Ministerului Justiției in Comitetul Interministerial pentru Achiziții Publice, Consiliul interministerial pentru aplicarea politicii in domeniul ajutorului de stat, Comitetul interministerial privind monitorizarea îndeplinirii obligațiilor ce revin României din acordurile cu instituțiile financiare internationale.
 • Membru din partea Guvernului în cadrul platformei de dialog cu mediul de afaceri – Coaliția pentru Dezvoltarea României.
 • Reprezentant al Ministerului Justiției in cadrul Comitetului pentru Implementarea Acordului dintre România si SUA privind Activitățile Forțelor Armate Americane Staționate pe Teritoriul României.
 • Participă la inițierea celui mai important proiect de infrastructură aferentă Justiției denumit “Cartierul de Justiție”.
 • Membru al Consiliului de Administrare al Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare.

2002- 2014 – Avocat coordonator al Societatii Civile de Avocați Liviu STANCU & Asociatii

 • Prestează in principal, activități de avocat pledant în cadrul instanțelor de judecată, în arbitraj și mediere.
 • Coordoneaza activitatea de consultanță în sfera dreptului civil și contenciosului administrativ si fiscal.
 • Dezvoltă o practică ce include abordări diversificate a modalităților de soluționare a spețelor cu care este sesizat, inclusiv prin evaluarea gradului de stabilitate a textelor juridice ce fundamentează cazurile analizate.
 • Coordonează administrarea judiciară a unor procese în masă ce au implicat peste 2.500 de participanti in peste 6.000 de acțiuni pe rolul instanțelor de judecată din județele Argeș și Vâlcea.
 • Participă la soluționarea situațiilor judiciare aferente celui mai amplu proiect de achiziții publice în infrastructura apă-canal din județul Argeș.
  În domeniul medical, a participat ca si consultant legal la realizarea primului proiect românesc privind asigurări de sănătate cu prestatii stomatologice aferente polițelor de asigurare.
 • A coordonat administrarea judiciara a unor procese in masa ce au implicat peste 2.500 de participanti in peste 6.000 de actiuni pe rolul instantelor de judecata din judetele Arges si Valcea.
 • In domeniul medical, a participat ca si consultant legal la realizarea primului proiect romanesc privind asigurari de sanatate cu prestatii stomatologice aferente politelor de asigurare.
 • A asigurat consultanța juridică privind inițierea proiectului de act normativ ce a reglementat, pentru prima dată in Romania, unitățile medicale mobile stomatologice.
 • Coordonează operațiunea de eliberare și repatriere a unui copil minor român sechestrat pe teritoriul unui stat din Extremul Orient.
  Se implică în activități jurnalistice în domeniul juridic.
 • Acordă asistență juridică în sfera acțiunilor civice prin înființarea și coordonarea unor organizații non-guvernamentale în diverse sfere de activitate.
 • Se implica in dezvoltarea unor investitii străine in județele Timis, Arad și Bihor efectuand operațiuni due diligence.
 • Participă la operatiunea de privatizare și, ulterior, dezvoltare a uneia dintre primele unități românești private de fabricare a oțelurilor speciale.

2002

 • Înființează Societatea Civilă de Avocați Liviu STANCU și Asociații, formulă profesională asociativă având ca domeniu principal al practicii relațiile de afaceri, civile, și contenciosul administrativ-fiscal.

1995

 • Devine membru al Baroului Argeș.

Studii Juridice

 • 2014 Absolvent, în cadrul Colegiului din Universitatea Natională de Apărare CAROL I, al modulului de securitate națională și bună – guvernanță.
 • 1995 Absolvent al Facultatii de Drept din cadrul UNIVERSITĂȚII BUCUREȘTI.

Competențe profesionale

 • Abilități de comunicare, flexibilitate și elaborare a unor modalități adecvate de abordare a problematicii cu care ia contact.
 • Integrează experiențe practice pluridisciplinare organizând echipe cu pregătire adecvată proiectelor în soluționare.
 • Manifestă o preocupare permanentă pentru corecții în sistemul legislativ românesc oferind soluții în vederea asanării neconformităților de ordin constituțional sau de adecvare cu domeniul reglementat.
 • Extinde sfera activităților proprii participând la soluționarea litigiilor inclusiv prin arbitraj sau mediere, abordând astfel, toate modalitățile de stingere a conflictelor.
 • Urmărește constant integrarea normativă și practica în domeniul juridic la nivel național în contextul comunitar.