Prezentăm mai jos în extras, MEMORIUL adresat MINISTRULUI MEDIULUI DE AFACERI , domnului Alexandru PETRESCU

DISTINSE DOMNULE MINISTRU,

În calitate de autor al acestui material, salutând interesul manifestat pentru aspectele generate de facilitarea înființării unei companii, vă adresez rândurile de mai jos, cele precizate reprezentând rezultatul a peste 20 de ani de avocatură în domeniu, a unei perioade de coordonare atât a O.N.R.C- ului cât și si a Direcțiilor de elaborare si avizare acte normative din cadrul MINISTERULUI JUSTITIEI.

I. ASPECT GENERAL

Prezentul material pornește constatarea potrivit căreia IMM-urile sunt entități care, datorită relațiilor dintre asociați, caracteristicilor funcționale si resurselor mult limitate în raport cu marile companii, sunt mult mai vulnerabile în fața unei birocratizării excesive.

Textele de mai jos sunt dedicate cu deosebire acestor societăți. Totodată, măsurile pe care le propun produc efecte benefice, în aceeași măsură față de marii jucători pe piață supusi acelorasi proceduri de modificare a actelor constitutive.

Este de remarcat faptul că, procedura de înființare a unei societăți comerciale și modificarea ulterioară a actelor constitutive, în ultima perioadă de timp a degerat masiv. Dintr-o operațiune firească având ca scop crearea/modificarea unor vehicule economice cât mai adecvate dorinței de business, condiționările impuse nefiresc de diverse autorități publice în cadrul inființării/modificării companiilor, dovedesc o totală neînțelegere a faptului că evaziunea fiscală, infracționalitatea economică, poluarea sau alte comportamente societare neconforme NU AU SORGINTEA în atributele esențiale ale firmei(sediu, date asociati, administratori etc), în procedurile de înființare/modificare, ele fiind generate de un comportament ce este ulterior și esențial separat de procedura de înființare/modificare a firmei.Tocmai gresita abordare a problemelor sesizate de către autoritățile publice cu atribuții de control au produs, tot felul de inserturi total nefericite în procedurile mai sus amintite, complicând inutil un fenomen care trebuia a îmbrăca forme simple, suple, rapide.

Totodată, se uită un aspect esențial: prezența României în UE a generat intrarea noastră într-o competiție atroce privind atragerea și conservarea de investiții. Astfel, în condițiile în care suntem deja percepuți ca un mediu investițional nu foarte prietenos, fiecare gest prin care așezăm în calea unui investitor încă un prag de depășit, adaugă un avantaj competitorilor noștri!

Este notoriu că, până la acest moment funcționarii români au dovedit capabilități deosebite în superbirocratizare si îngreunare a modalităților firești de evoluție fenomen care, alături de un cadru economic dificil la modul general, obiectiv, generează o stagnare a companiilor, mai ales a IMM. Ca urmare, o schimbare de practică poate produce si un început de modificare de mentalitate.

II. ASUPRA ÎNFIINTĂRII/MODIFICĂRII UNEI COMPANII

Realitatea momentului generează atât întârzieri la înființare/modificare acte dar, mai ales, o senzație de blocaj inutil, șicanator. Insist asupra faptului că, intenția de a investi în România, mai ales la nivel IMM, în contextul competiției de care vorbeam mai sus, poate dispare destul de rapid în condițiile în care înfiintarea/modificarea companiei nu reprezintă o procedură rezonabilă dedicată EXCLUSIV functionării companiei.

PROPUNERI

II.1 RENUNȚAREA LA FORMA MATERIALĂ A DOCUMENTELOR SOCIETARE. Ele se pot realiza electronic de ONRC publicându-se pe site. Cea mai puternică dovadă a existenței acestora este vizionarea siteul ONRC de unde, la nevoie, pot fi descărcate. Certificate pe suport material se pot elibera la cerere. Solutia este uzitată în multe tări europene ce au desființat suportul pe hârtie.

II.2 UN SINGUR FORMULAR la înființare cuprinzând aspecte de esență.

II.3 Înlăturarea condiționării UNICITĂȚII DE SEDIU.
Singura ratiune ce a deteminat impunerea acestei conditii este extrem de neclară. Se face referire la evaziunea fiscală fără insă a se analiza cu seriozitate acest subiect.

II.4 ELIMINAREA ACTULUI CONSTITUTIV la SRL ASOCIAT UNIC prin înlocuirea cu UN FORMULAR cuprinzând elementele ce fundamentează acest tip de societate(denumire, date asociat, administrator, sediu, obiect activitate, capital social) Legea 31/1990 reglementează deja aspectele obligatorii ce trebuie mentionate in actul constitutiv. Acestea pot fi usor formalizate.

II.5 ÎNLOCUIRE ACT CONSTITUTIV CU FORMULAR SI LA SRL cu PLURALITATE de ASOCIATI.În condițiile în care, în societăți cu pluralitate de asociat, se doreste realizarea unui document complex, extins, se poate urma această variantă care să nu fie însă, obligatorie ci numai facultativă!

II. 6 FĂRĂ CAPITAL SOCIAL VĂRSAT LA MOMENTUL ÎNFIINȚĂRII. Capitalul se subscrie numai, vărsământul urmând să se realizeze în maxim 30 de zile pentru un procent de X%, diferențele urmând regimul de vărsare stabilit de Legea 31/1990. Se elimină complicațiile procedurilor cu banca, se realizează ulterior înființării.

II.7 ELIMINAREA TUTUROR DECLARATIILOR
În acest moment ele sunt absolut FORMALE reprezentând o sarcină de multe ori ridicolă, cu reacții pe măsură din partea investitorilor.

Introducerea unui text de lege prin care participarea la o societate comercială în condițiile unor interdicții legale(cazier judiciar, fiscal, etc) reprezintă infracțiune cu sanctiune aferentă. Rezolvă rapid acest aspect!

Relativ la declaratiile privind conformitatea functionării societății cu norme de genul ISU, DSV etc nu sunt necesare declaratii. Realizarea unui anume tip de activitate intr-un anume tip de conjunctură este supus unor rigori legale, nu este necesar a declara conformitatea cu legea. Si aceste declaratii sunt absolut formale, in prezent!

III CONCLUZIE

O abordare dedicată facilitării înfiintări/modificării actelor companiilor reprezintă nu numai o dovadă a unei guvernări inteligente, cu dovezi clare de performanță, dar si un stimul pentru o schimbare de mentalitate a corpului personalului administrativ.

Ca urmare a celor de mai sus, vă asigurăm de disponibilitatea noastră de colaborare în eventuale modificări legislative.

Cu deosebită stimă,
Av.Liviu STANCU

Liviu Stancu
Cunoscând în mod profund realitatea juridică, confruntați cu un ansamblul legislativ de multe ori inadecvat, adaptăm permanent acțiunile noastre în vederea obținerii celui mai bun rezultat.