Provocările avocaturii de business: aberațiile în reglementare si practicile neconforme. Recentele experiențe politice  reflectă ușurința cu care sistemul de drept românesc poate fi poluat cu varii evenimente legislative generând efecte ce ne îndepărtează, din ce în ce mai mult, de normalitatea atât de mult dorită.

Predictibilitatea, claritatea și stabilitatea dreptului pozitiv rămân deziderate tot mai greu de atins în actualele conjuncturi.

Debandada legislativă se manifestă puternic și în sfera economică, diverse cârpeli cu efect malign fiind generate de tot felul de interese fie că ele au drept inițiator  autoritatea publică în dorința de a „băga bani la buget în orice condiții sfidând principii fundamentale – vezi garantarea patrimoniulu privat –  ori grupuri de „băieți deștepți” manevrând mecanisme de inițiativă legislativă în scopuri oculte. Sau, de multe, mult prea multe ori, doar incompetența unor funcționari refuzând a înțelege realitatea, incapabili fiind  a realiza un text normativ suplu, coerent, în armonie cu mediul juridic  în care urmează să își nască efectele.

Mediul de afaceri românesc reprezintă o victimă predilectă a „exotismului” normativ.

Încă fragil, deși a parcurs un sfert de secol de la relansarea economiei libere, mediul economic autohton încasează regulat elucubrații normative produse parcă cu intenția vădită de a pune pe butuci afaceri cu reale șanse de succes.

Încă nu se înțelege un fapt binecunoscut: abuzul în reglementare lovește numai în actorii serioși ai vieții economice, „haiducii” jucând pe o altă scenă,  ce nu ține cont de reguli!

Nu am în obicei a contabiliza faptele negative. Totuși, nu pot să trec peste experiența frustrările generate de  obligatiile de declarare a unui pomelnic cu efecte financiare incredibile în materia TVA(a se vedea celebra 088), a unor  „exotisme”  în  formule de autoevaluare și declararea a unor obligatii de plată către fondul de mediu, sau a paralelismelor față de legea insolvenței generate în legislatia fiscală prin instituirea unor neconstitutionale forme de atragere a unor răspunderi solidare.

Să mai vorbim de neclaritățile din sfera finanțărilor nerambursabile…?!

Nu de mult, am făcut referiri la un aspect uluitor prin consecințele sale: în legea ce se intitulează a „reformei în sănătate” –  95/2006 –  referindu-se la tipologia de vânzare angro de medicamente, după reglementarea definiției deja devenită clasică, s-a  introdus o formulă ce generează efect opus, exact invers (a fi scuzată repetiția!) celui anterior definit,   generând ca atare perplexitate la nivelul aplicanților textului. Și asta nu e tot, în ciuda unei avalanșe de sesizări, nu s-a luat de peste un an nicio măsură de ieșire din situație.

Ce opinie juridică am putea formula în fața unei asemenea aberații?!

Ce consecințe am putea previziona, altele decât un conflict judiciar pentru despăgubiri generate de erorile de reglementare?!

Dacă nebunia s-ar opri aici!

Defecțiunile în reglementare au fost în parte înlăturate în cadrul procedurilor judiciare, a se vedea intervenția repetată în fața Curtii Europene de Justiție, care lămurește continuu modalitatea corectă de interpretare a unor norme naționale în raport cu dreptu pozitiv comunitar.

Refuzul autorităților de a stopa practicile deja sancționate, de a pune în aplicare soluțiile generate de jurisprudența europeană,  clarificate și în practica judiciară națională chiar la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție, determină persistența conflictelor. Luați ca un simplu exemplu clarificarea judiciară având ca obiect erorile autorității fiscale naționale de a afecta companiile de bună credință aflate pe lanțul de tranzacționare având ca furnizor societăți cu un comportament fiscal neadecvat. România a pășit într-o nouă realitate, mult mai sofisticată, care reclamă garanția unui sistem normativ adecvat și a unei aplicări cât mai corecte a acestuia.

Avocatura de business, din păcate, pe lângă identificarea unor soluții complexe de fundamentare legală a unor afaceri cât mai prospere, consumă permanent energii pentru identificarea soluțiilor ieșire din situații total nerezonabile, provocate de o debandadă care, parcă nu se mai termină.

Să nu uităm că, în tot acest timp, concurenții nostri avansează!

 

 

 

Liviu Stancu
Cunoscând în mod profund realitatea juridică, confruntați cu un ansamblul legislativ de multe ori inadecvat, adaptăm permanent acțiunile noastre în vederea obținerii celui mai bun rezultat.